Основни вештини за вработување

Образовниот систем често соодветно не може да одговори на потребите на невработените и пазарот на трудот и заради тоа е потребна одредена дообука, особено на лица кои се невработени и со понизок степен на образование. Оваа програма на учесниците ќе …

User Avatar
(0 review)

Образовниот систем често соодветно не може да одговори на потребите на невработените и пазарот на трудот и заради тоа е потребна одредена дообука, особено на лица кои се невработени и со понизок степен на образование. Оваа програма на учесниците ќе им обезбеди сигурна работна атмосфера каде отворено и интерактивно со другите учесници секој посебно ќе ги подигне личните и професионални вештини за вработување и градење на понатамошна кариера.

Вработувањето е процес кој бара редовно информирање и следење на информациите кои се достапни и кои се насочени да ги упатат невработените во барањето работа. Програмата е поделена во два модула.

Модул 1 „Основни лични и професионални вештини“

Овој Модул ќе им овозможи на учесниците да научат и да ги подигнат своите вештини за пишување Писмо за интерес, пишување на лична биографија (ЦВ), како се пишува мотивациско писмо, техники на интервју и вежбање преку преку симулирани интервјуа.

Модул 2 „Кариерен план“

Овој модул ќе се осврне на проблематиката што е тоа работа а што кариера, како да се напредува во кариерата, ќе се работи на подобрени комуникациски вештини, способност за слушање и подигнување на нивото на професионалност во работата.

Програмата е превидено да трае 30 часа и ќе се одвива со користење на неформални методи и размена на знаења како од обучувачот така и од учесниците. Со завршувањето на Програмата учесниците ќе бидат поконкурентни на пазарот на трудот.

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

Резултати кои ќе бидат постигнати со програмата се: – следење на отворени огласи за работа – изработување на професионална биографија – изработка на мотивациско писмо – себепретставување на интервју – способност да изберат правилни чекори во изборот на нивната кариера – подобрено ниво на комуникациски вештини – разбирање на концептот за тоа што претставува кариера и разлика помеѓу концептот на градење кариера и работа; – подигната самодоверба и разбирање на деловната етика

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Кандидатот за ученик во обуката „Основни вештини за вработувањеˮ треба да ги исполнува следните услови:

  • Да има завршено минимум основно образование
  • Да биде со наполнети 15 години

 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

  • Теорија 12
  • Пракса 32
  • Оценување 6
  • Вкупен број на часови 50

Course Curriculum

Time: 10 weeks
Curriculum is empty

Reviews

Average Rating

0
0 rating

Detailed Rating

5 stars
0
4 stars
0
3 stars
0
2 stars
0
1 star
0

Leave A Reply

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена.